Gelre ziekenhuizen is in oktober 1999 ontstaan uit een fusie van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn
- bestaande uit de locaties Lukas en Juliana - en Streekziekenhuis Het Spittaal te Zutphen.
De huidige locaties Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen kunnen bogen op een rijke geschiedenis.

                              
Het voormalige Ziekenhuis                                        Het voormalige Sint Liduina ziekenhuis
aan de Sprengenweg te Apeldoorn.                        aan de Arnhemseweg te Apeldoorn.
 

                                        
                                        Voormalig Kinderziekenhuis Mary
                                        aan de Koning Lodewijklaan te Apeldoorn.
 

Het Juliana ziekenhuis is voortgekomen uit de eerste ziekenhuizen in Apeldoorn: het in 1886
opgerichte Ziekenhuis aan de Sprengenweg en het Kinderziekenhuis Mary uit 1887.
Het Lukas ziekenhuis is in 1974 ontstaan uit het rooms-katholieke
Sint Liduina Ziekenhuis - opgericht in 1928 - en de Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis.
In 1986 fuseerden het Juliana- en het Lukas ziekenhuis tot het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn.
In 2003 is er begonnen met de nieuwbouw en renovatie van de locatie Gelre Apeldoorn (Lukas)
waarna in 2009 de locatie Juliana is afgestoten. Er is een reunie geweest op 30 Januari 2009
Voor meer informatie en foto's over het juliana ziekenhuis zie ook www.julianaziekenhuis.nl

De geschiedenis van Het Spittaal in Zutphen gaat terug tot in de Middeleeuwen.
Het ziekenhuis maakte tot 1996 deel uit van de Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis.
In 1886 werd een nieuw Algemeen Ziekenhuis geopend aan de Coehoornsingel.


Het voormalige Algemeen Ziekenhuis aan de Coehoornsingel te Zutpen.


Het voormalige Sint Walburgis Ziekenhuis aan de Martinetsingel te Zutpen

Naast het Algemeen Ziekenhuis werd in 1927 het rooms-katholieke Sint Walburgis
ziekenhuis gesticht. De Zutphense ziekenhuizen fuseerden in 1967 en namen in 1974
een nieuw gebouw in gebruik onder de naam Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal.
In 1996 verzelfstandigde Het Nieuwe Spittaal en kreeg het de naam Het Spittaal.
Ondertussen is Het Spitaal ook al weer vervangen voor een mooi nieuw ziekenhuis.